Produkter Tjenester Meny

Referanser fra GB Rørleggermester

Prestkværn næringspark

Prestkværn næringspark

Nybygg med oljeutskiller, utvendig og innvendig sanitær.

Tangenmoen

Tangenmoen

Innvendig sanitær og vannbåren varme med væske/vann.

Se bilder av prosjektet på Facebook

Tre VB Rørleggere med bedriftslogoen bakpå arbeidsklærne sine

Stensrudhavna boliger

4x 4mannsboliger i Stensrudhavna for Norhus. Innvendig sanitær.